Países en conflicto

ARTE ROMÁNICO


Ver ARTE ROMÁNICO nun mapa máis grande

BÚSQUEDAS

domingo, 28 de septiembre de 2014

CIENCIAS SOCIAIS 4º ESO

CRISE DO ANTIGO RÉXIME


Actividade 1:
 
O primeiro liberalismo americano, aínda que establecía os principios de igualdade e liberdade como dereitos universais, limitaba a súa aplicación práctica a unha minoría de cidadáns (...) sigue a ler o texto de O LIBERALISMO AMERICANO na páx. 15 e responde á seguinte cuestión:

1. Un dos aspectos da Constitución americana é a división de poderes, o lexislativo recae nun parlamento elexido polo pobo, pero refírese a toda a poboación? Ten todo o mundo dereito a votar aos seus representantes? Quedaba alguén fora? Quen?

2. Polo tanto o sufraxio era?
Na teoría (o que aparece na Constitución de 1787): ........................................................
Na práctica: ...................................................

Podes consultar tamén nesta páxina: "El nacimiento de un nuevo Estado" e responde ás cuestións que se plantexan.

Enlaces material clase:

COMENTARIO MAPA:PRESENTACIÓN PPT:APUNTES CLASE:VOCABULARIO:


Actividades online

  Emparejar (claseshistoria.com) Antiguo Régimen: http://www.claseshistoria.com/general/ejercicios/antiguoregimen/emparejar1.htm

Test (claseshistoria.com) Antiguo Régimen: http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/bachillerato/historia/revfran/actividades/espiritugap.htm

Test Antiguo Régimen: http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/bachillerato/historia/revfran/actividades/antiregimentest.htm

Frases encadenadas: http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/bachillerato/historia/revfran/actividades/privilegiadosqt.htm

Exercicio de relación: http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/bachillerato/historia/revfran/actividades/antigregrel.htm

La Ilustración: http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/bachillerato/historia/revfran/actividades/ilustraciontest.htm

La Ilustración (ejercicio de relación): http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/bachillerato/historia/revfran/actividades/ilustracionrela.htm

La Ilustración (frases encadenadas): http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/bachillerato/historia/revfran/actividades/montesquieu.htm

Actividad con texto I: http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/bachillerato/historia/revfran/actividades/espiritugap.htm

Actividad con texto II: http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/bachillerato/historia/revfran/actividades/virginiagap.htm

Actividades online de Vicens Vives:  1. SELECCIONA: O SISTEMA POLÍTICO AMERICANO http://act.vicensvivesdigital.com/view/q.php?id=71223
  2. ORDENA: A REVOLUCIÓN INGLESA http://act.vicensvivesdigital.com/view/q.php?id=71214
  3. RELACIONA: PRINCIPIOS DO PENSAMENTO ILUSTRADO http://act.vicensvivesdigital.com/view/q.php?id=71208
  4. COMPLETA: SOCIEDADE ESTAMENTAL http://act.vicensvivesdigital.com/view/q.php?id=71201
  5. IDENTIFICA: AS BASES ECONÓMICAS DO S. XVIII http://act.vicensvivesdigital.com/view/q.php?id=71195 
  6. Para despues de ver los temas 1, 2 y 4 http://www.testeando.es/test.asp?idA=24&idT=yxitgcag

No hay comentarios:

Publicar un comentario